krug

PROGRAM

Program u koji su uključeni gradovi potpisnici povelje sastoji se od tri modula. Svaki modul provodi se u suradnji s lokalnom samoupravom i partnerima uključenima u projekt. Pristup koji primjenjuje mreža Kreativnih gradova Hrvatske u identificiranju identiteta grada je cjelovit i temelji se na bottom-up pristupu.

Kroz Modul 1 mapiraju se postojeći sadržaji iz kreativnih i kulturnih industrija na temelju kojih se radi razvoj ideja kroz radionice s predstavnicima lokalne samouprave i svih relevatnih dionika. Radionice vode stručnjaci s iskustvom u radu na izradi branda i u radu s lokalnom zajednicom. Kroz mapiranje se identificiraju potencijali u kreativnim i kulturnim industrijama, a kroz radionice ideje osmišljavanje identiteta grada.

Svrhe Modula 2 je razvoj akcijskih planova za upravljanje utvrđenim potencijalima radi poticanja razvoja lokalne ekonomije s fokusom na razvoj kulturnog turizma. Kroz niz radionica predstavnici lokalne samouprave osnažuju se za razvoj i provedbu akcijskih planova i stvaraju se partnerstava u lokalnoj zajednici. Radionice vode stručnjaci iz kreativnih i kulturnih industrija i predstavnici partnera.

Kroz Modul 3 izrađuje se brend grada i strategija implementacije. Brand grada je osnovno komunikacijsko sredstvo kojim se grad predstavlja svojim stanovnicima, turistima i potencijalnim investitorima, nacionalnoj i međunarodnoj zajednici. On obuhvaća ono što grad jest, ali i ono što teži postati kroz svoj razvoj.

MODUL 1
PRIPREMA ZA RAZVOJ IDENTITETA GRADA ZA FOKUSIRANI RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA

MODUL 2
RAZVOJ MJERA ZA POTICANJE STVARANJA NOVIH RADNIH MJESTA U KKI U SINERGIJI S ESENCIJOM BRENDA

MODUL 3
IZRADA BRENDA GRADA

Kreativa, kultura i umjetnost mogu biti motor promjene, a osnovni je problem izostanak svijesti o potencijalu investiranja u kreativne i kulturne djelatnosti.
Ivana Nikolić Popović