ORGANIZATORI

HKKKKI

UDRUGA GRADOVA

Klaster kulturnih i kreativnih industrija u Hrvatskoj nastao je iz potrebe da se izvrši kritička reevaluacija vibrantnog i heterogenog kulturno-umjetničkog polja, sektora koji iz njega proizlaze, te dionika koji u njemu rade ili su njime posredno i neposredno zahvaćeni. Sve nesigurniji materijalni uvjeti i kontradikcije sadržane unutar postojeće reprezentacije tzv. “kreativnog” ili “umjetničkog” rada i njegove pretpostavljene autonomije, ponukao nas je da pokrenemo oblik strukovnog udruženja koje će se kritički baviti pozicijom i proizvodnjom kulture i umjetnosti u regiji, sa svim specifičnostima historijskog konteksta iz kojega proizlaze. Bavit ćemo se modelima održivosti te zaštitom umjetničkog i kulturnog rada. Po uzoru na izvorno korišten pojam “kulturne industrije” teoretičara Theodora Adorna i Maxa Horkheimera, namjera nam je djelovati angažirano i društveno odgovorno, unutar jednog snažnijeg i kritički postavljenog modela kulturnih i kreativnih industrija.

Klaster također nudi savjetodavne i druge intelektualne usluge profesionalaca i stručnjaka iz naših sektora.
Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija, Osnovan je 19. travnja 2013. na inicijativu Ministarstva gospodarstva. Strukturiran je po principu Quadruple Helix – gospodarstvo, javna uprava, znanstveno-istraživački i civilni sektor. Trenutno okuplja 113 članica – 38 gospodarski, 33 javna uprava, 34 civilni sektor (udruge), 14 znanstveno-istraživački. Horizontalno je povezan sa svim industrijskim sektorima, a posebice kroz mrežu Hrvatskih klastera konkurentnosti. S obzirom na svoju nacionalnu pokrivenost kontinuirano radi na projektima od nacionalnog značaja. U suradnji sa Ekonomskim institutom u Zagrebu, 2015. godine je izradio je Nacionalnu studiju mapiranja sektora kreativnih i kulturnih industrija. Predstavnici klastera aktivno sudjeluju u izradi strateških dokumenata koji će se koristiti za programiranje projekata za financiranje iz strukturnih fondova EU 2014. –2020. a trenutno su pokrenuli izradu Nacionalne strategije kreativnih i kulturnih industrija Republike Hrvatske u suradnji sa sedam Ministarstava. Osim toga klaster je pokrenuo i razvija nekoliko projekata vezanih za poticanje i razvoj kreativnih i kulturnih industrija kao i kulture i umjetnosti kao i projekte urbane revitalizacije uz korištenje kreativnih i kulturnih industrija kao što su Summit kreativnih i kulturnih industrija, Mjesec kreativnih i kulturnih industrija, Projekt Ilica, Kreativni gradovi Hrvatske.

Cilj je značajnije iskoristiti gospodarski potencijal ovog industrijskog sektora koji u Hrvatskoj ostvaruje više od 15 milijardi kuna prihoda godišnje i zapošljava više od 124 tisuće ljudi. Najveća prepreka većem rastu i razvoju tog sektora, trenutno su ograničavajući propisi i neprepoznavanje ovih industrija kao važnih gospodarskih čimbenika. U tu svrhu su po prvi puta pokrenuta istraživanja i studije mapiranja ovog gospodarskog sektora.

Udruga gradova je nacionalna, nestranačka i nepristrana zajednica gradova osnovana 2002. godine s ciljem poticanja suradnje jedinica lokalne samouprave i promicanja zajedničkih interesa gradova u Republici Hrvatskoj. Međutim, u drugim organizacijskim oblicima na području Republike Hrvatske djelovala je od 1971. godine.

Udruga ima 125 članova i svoju djelatnost financira iz članarine, EU fondova, međunarodnih darovnica, kotizacija od stručnih skupova, donacija, itd. Svaki grad član u udruzi zastupa gradonačelnik. Osnove djelovanja uređene su Statutom i izmjenama Statuta od 21. listopada 2009. godine i Poslovnikom od 28. svibnja 2008. godine.

Gradovi učlanjeni u Udrugu gradova obuhvaćaju 2.98 milijuna stanovnika RH (69,6% ukupnog stanovništva) i 20.750 km2 teritorija RH (36,7% ukupne površine).

Predsjednik Udruge gradova je Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića, a potpredsjednici su Renato Krulčić, gradonačelnik Pazina i Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega. Mandat predsjednika i članova predsjedništva traje 4 godine, u pravilu od jednih do drugih lokalnih izbora.

Osnovne vrijednosti

Udruga gradova vjeruje u…

* Predstavničku i uključivu lokalnu samoupravu
* Lokalnu samoupravu kao temelj vlasti u Republici Hrvatskoj
* Važnost i vrijednost javne uprave
* Lokalnu nadležnost nad lokalnim poslovima
* Predanost najvišim etičkim standardima za sve javne dužnosnike
* Dijalog i uzajamno uvažavanje
* Predviđanje potreba zajednice i pronalaženje načina za zadovoljenje tih potreba i poboljšanje kvalitete življenja
* Partnerstvo i suradnju kao temelj za osnaživanje gradova i zastupanje zajedničkih interesa svih gradova u Republici Hrvatskoj

Ciljevi i aktivnosti Udruge gradova

Ciljevi:

* Decentralizacija ovlasti i financija s razine središnje vlasti na gradove
* Promicanje interesa lokalne samouprave u javnosti
* Poticanje suradnje jedinica lokalne samouprave

ORGANIZATORI

HKKKKI

Klaster kulturnih i kreativnih industrija u Hrvatskoj nastao je iz potrebe da se izvrši kritička reevaluacija vibrantnog i heterogenog kulturno-umjetničkog polja, sektora koji iz njega proizlaze, te dionika koji u njemu rade ili su njime posredno i neposredno zahvaćeni. Sve nesigurniji materijalni uvjeti i kontradikcije sadržane unutar postojeće reprezentacije tzv. “kreativnog” ili “umjetničkog” rada i njegove pretpostavljene autonomije, ponukao nas je da pokrenemo oblik strukovnog udruženja koje će se kritički baviti pozicijom i proizvodnjom kulture i umjetnosti u regiji, sa svim specifičnostima historijskog konteksta iz kojega proizlaze. Bavit ćemo se modelima održivosti te zaštitom umjetničkog i kulturnog rada. Po uzoru na izvorno korišten pojam “kulturne industrije” teoretičara Theodora Adorna i Maxa Horkheimera, namjera nam je djelovati angažirano i društveno odgovorno, unutar jednog snažnijeg i kritički postavljenog modela kulturnih i kreativnih industrija.

Klaster također nudi savjetodavne i druge intelektualne usluge profesionalaca i stručnjaka iz naših sektora.
Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija, Osnovan je 19. travnja 2013. na inicijativu Ministarstva gospodarstva. Strukturiran je po principu Quadruple Helix – gospodarstvo, javna uprava, znanstveno-istraživački i civilni sektor. Trenutno okuplja 113 članica – 38 gospodarski, 33 javna uprava, 34 civilni sektor (udruge), 14 znanstveno-istraživački. Horizontalno je povezan sa svim industrijskim sektorima, a posebice kroz mrežu Hrvatskih klastera konkurentnosti. S obzirom na svoju nacionalnu pokrivenost kontinuirano radi na projektima od nacionalnog značaja. U suradnji sa Ekonomskim institutom u Zagrebu, 2015. godine je izradio je Nacionalnu studiju mapiranja sektora kreativnih i kulturnih industrija. Predstavnici klastera aktivno sudjeluju u izradi strateških dokumenata koji će se koristiti za programiranje projekata za financiranje iz strukturnih fondova EU 2014. –2020. a trenutno su pokrenuli izradu Nacionalne strategije kreativnih i kulturnih industrija Republike Hrvatske u suradnji sa sedam Ministarstava. Osim toga klaster je pokrenuo i razvija nekoliko projekata vezanih za poticanje i razvoj kreativnih i kulturnih industrija kao i kulture i umjetnosti kao i projekte urbane revitalizacije uz korištenje kreativnih i kulturnih industrija kao što su Summit kreativnih i kulturnih industrija, Mjesec kreativnih i kulturnih industrija, Projekt Ilica, Kreativni gradovi Hrvatske.

Cilj je značajnije iskoristiti gospodarski potencijal ovog industrijskog sektora koji u Hrvatskoj ostvaruje više od 15 milijardi kuna prihoda godišnje i zapošljava više od 124 tisuće ljudi. Najveća prepreka većem rastu i razvoju tog sektora, trenutno su ograničavajući propisi i neprepoznavanje ovih industrija kao važnih gospodarskih čimbenika. U tu svrhu su po prvi puta pokrenuta istraživanja i studije mapiranja ovog gospodarskog sektora.

UDRUGA GRADOVA

Udruga gradova je nacionalna, nestranačka i nepristrana zajednica gradova osnovana 2002. godine s ciljem poticanja suradnje jedinica lokalne samouprave i promicanja zajedničkih interesa gradova u Republici Hrvatskoj. Međutim, u drugim organizacijskim oblicima na području Republike Hrvatske djelovala je od 1971. godine.

Udruga ima 125 članova i svoju djelatnost financira iz članarine, EU fondova, međunarodnih darovnica, kotizacija od stručnih skupova, donacija, itd. Svaki grad član u udruzi zastupa gradonačelnik. Osnove djelovanja uređene su Statutom i izmjenama Statuta od 21. listopada 2009. godine i Poslovnikom od 28. svibnja 2008. godine.

Gradovi učlanjeni u Udrugu gradova obuhvaćaju 2.98 milijuna stanovnika RH (69,6% ukupnog stanovništva) i 20.750 km2 teritorija RH (36,7% ukupne površine).

Predsjednik Udruge gradova je Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića, a potpredsjednici su Renato Krulčić, gradonačelnik Pazina i Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega. Mandat predsjednika i članova predsjedništva traje 4 godine, u pravilu od jednih do drugih lokalnih izbora.

Osnovne vrijednosti

Udruga gradova vjeruje u…

* Predstavničku i uključivu lokalnu samoupravu
* Lokalnu samoupravu kao temelj vlasti u Republici Hrvatskoj
* Važnost i vrijednost javne uprave
* Lokalnu nadležnost nad lokalnim poslovima
* Predanost najvišim etičkim standardima za sve javne dužnosnike
* Dijalog i uzajamno uvažavanje
* Predviđanje potreba zajednice i pronalaženje načina za zadovoljenje tih potreba i poboljšanje kvalitete življenja
* Partnerstvo i suradnju kao temelj za osnaživanje gradova i zastupanje zajedničkih interesa svih gradova u Republici Hrvatskoj

Ciljevi i aktivnosti Udruge gradova

Ciljevi:

* Decentralizacija ovlasti i financija s razine središnje vlasti na gradove
* Promicanje interesa lokalne samouprave u javnosti
* Poticanje suradnje jedinica lokalne samouprave