krug

GRADOVI

U središtima mnogih europskih gradova i kulturnim sentrima tijekom 1980-ih i 1990-ih došlo je do premještanja koncentracije života i trgovine iz centra prema periferiji što je rezultiralo iseljavanjem stanovništva i zamiranjem tradicionalnih obrtničkih sadržaj, a to je dovelo do naglog porasta praznih prostora u gradskim centrima. Istovremeno su se u kulturnim središtima počeli razvijati konzumeristički sadržaji usmjereni turistima, a uloga kulture i kulturne baštine svedena je na službenu, statičnu i reprezentativnu.
Od početka 21 st. raste interes za istraživanje metoda urbane regeneracije u razvijenim europskim državama koje uključuju kreativne i kulturne industrije. Taj interes posljedica je visokih stopa rasta sektora u razvijenim zemljama, posebno u gradovima, pogotovo jer sektor generira nova radna mjesta kroz razvoj inovacija i novih ideja s potencijalom iskorištavanja u brojnim drugim sektorima. Stoga se u posljednje vrijeme projekti urbane revitalizacije više usmjeravaju upravo na taj aspekt- socijalnu i ekonomsku regeneraciju, za razliku od aspekta fizičke obnove, i to putem kreativnih i kulturnih industrija kao alata urbane revitalizacije, odnosno putem soft mjera.

Cilj procesa urbane revitalizacije stvaranje je novih vrijednosti na temelju starih. U svrhu urbane revitalizacije u razvijenim zemljama postaje prioritet kako pokrenuti kreativni potencijal, kako razviti kreativne i kulturne industrije, kako iskoristiti potencijal koji nudi kultura i umjetnost svakog grada i zemlje, kako privući kreativce u svoje gradove, sredine, kako stvoriti okruženje prilagođeno njihovom djelovanju. Uz to, gradovi traže nove “čiste” industrije na čijem razvoju bi temeljili svoj napredak umjesto na tradicionalnim “prljavim”industrijama. Razumijevanje konteksta, okoline i ljudske dimenzije u velikoj je mjeri izgubilo svoj značaj u suvremenom konzumerističkom društvu. Danas nam je više nego ikad potrebno kreativno, lateralno i simboličko mišljenje jer nije moguće sa sigurnošću reći gdje je granica između umjetnosti i tehnologije. Recentne promjene u društvu otvorile su pitanje o promjeni koncepta stvaranja vrijednosti, a umjetnost svakako može biti odgovor.

krug