Bjelovarski POU priprema ambiciozne planove o modernizaciji djelatnosti i želi postati suvremeni urbani centar, koji će svoje programe razvijati u otvorenom javnom dijalogu s građanima, uključujući i servise prema potrebama gospodarstva. U takvom usmjerenju započeti su i razgovoru o pristupu mreži Kreativni gradovi Hrvatske, koja se zalaže upravo za te vrijednosti i u suradnji s članovima nastoji snimiti zajedničke potrebe gradova, te zajednički razvijati praktične modele i alate za kvalitetnije rješavanje tih potreba. Tako je POU preuzeo na sebe inicijativu da s gradskom upravom i ustanovama pripremi pristup mreži KGH.
Bjelovar se, nakon zamiranja nekih tradicionalnih industrija, snažno usmjerio prema poticanju i razvoju ICT poduzetništva, te je osnovao jedan od svega dva tri hrvatska huba za razvoj novih poslovnih ideja u toj djelatnosti. A sljedeći korak bi svakako trebao biti hub za razvoj novih poslovnih ideja u kreativnim i kulturnim industrijama. Bjelovarci vole reći da svoj grad doživljavaju kao ‘Mali Beč’ – možda bi to moglo postati ‘Mali Grac’ (koji se brendira kao grad dizajna i kreativnosti).
Nadamo se skorom pristupu Bjelovara mreži KGH, želimo im dobrodošlicu, te se unaprijed radujemo suradnji i novim zajedničkim izazovima.