Karlovac ima jasnu viziju kulturnog razvoja, te niz kvalitetnih i atraktivnih projekata u realizaciji s naglaskom na karlovačku povijesnu Zvijezdu kao obrazovno i kulturno središte i veliki projekt nove atraktivne Glazbene škole, izneseno je na sastanku predstavnika gradske uprave s vodstvom projekta Kreativni gradovi Hrvatske. No, kao poseban zajednički izazov izdvojeno je pitanje kako sve te projekte na najbolji način dovesti u funkciju društvenog i ekonomskog razvoja.

Danas velik broj Karlovčana dnevno putuje na posao u Zagreb, ali istovremeno u Glazbenoj školi 20 posto profesora dolazi na posao u Karlovac iz Zagreba. Nije li to jasan putokaz u kojem smjeru Karlovac treba razvijati svoje komparativne prednosti, te svoj autentičan i prepoznatljiv identitet?