Koprivnica je prva u mreži Kreativnih gradova Hrvatske zaokružila ciklus uvodnih radionica mapiranja, te je 14. rujna 2018. u Gradskoj vijećnici održano predstavljanje rezultata. U opsežnom prezentiranom dokumentu sistematizirani su doživljaji i atributi koje su predstavnici gradskih kulturnih ustanova i udruga najčešće isticali tijekom prethodnih radionica, a u dinamičnoj raspravi pojedine su stavke dopunjene i korigirane. Tako je otvoren katalog ‘vrućih’ pitanja na koja treba odgovoriti konkretnim projektima i u hodu ‘brusiti’ zaključke kroz intenzivan društveni dijalog. Tijekom rasprave, osobit je interes potakla tema uspostave međuresornog tijela za sustavno poticanje razvoja stvaralaštva i poduzetništva u kulturnim i kreativnim djelatnostima, kao model koji se u mnogim svjetskim gradovima pokazao uspješnim i učinkovitim.

U sljedećoj fazi predstoji izrada akcijskog plana, proces redefiniranja esencije identiteta grada i arhitekture brenda, te razvoj kreativnih projektnih ideja i poduzetničkih projekata.