Nakon održanih uvodnih radionica u prvoj fazi mapiranja potencijala kreativnih i kulturnih sadržaja grada Koprivnice u sklopu projekta „Mreža kreativnih gradova“ u suradnji s Hrvatskim klasterom konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, pozivaju se svi zainteresirani na prezentaciju rezultata koja će se održati u petak 14.9.2018. godine s početkom u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1, Koprivnica.

Na prezentaciji će se uz predstavljanje rezultata dosadašnjih radionica, razmatrati podloge za akcijski plan definiranja esencije identiteta, te projektnih ideja i poduzetničkih projekata u kulturnim i kreativnim industrijama.