Kaštela su od početka aktivan član mreže Kreativni gradovi Hrvatske s brojnim inicijativama na području kreativnih i kulturnih industrija. U pripremi je strateški plan brendiranja, provodi se projekt Perpetuum Baštine, uspostavljena je Kreativna ulica i manifestacija Kreativno proljeće, provode se istraživanja i mapiranja u djelatnostima kulture, kreative i baštine, a u stručnim krugovima se provode analize i pripreme za osnivanje kreativnog inkubatora. O svim tim temama razgovaralo se na sastanku gradonačelnika Kaštela Denisa Ivanovića i zamjenice gradonačelnika Jadranke Matok-Bosančić s predstavnicima mreže KGH, te su na kraju sastanka Kaštelani ponudili da kao domaćin organiziraju sljedeći sastanak Mreže kreativnih gradova, a započete su i pripreme za prvu radionicu..