Projektom „Križevački sunčani krovovi“ planira se postaviti fotonaponsku elektranu snage 50 kW na krov Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci, kojom će se pokriti potrebe centra za električnom energijom, a viškovi će se prodavati u mrežu. Solarnu opremu za projekt osigurava Zelena Energetska Zadruga (ZEZ), u koju se kao zadrugari udružuju građani ulagači, i daje ju u zakup Križevačkom poduzetničkom centru na 10 godina. Svi investitori potpisuju ugovor sa ZEZ-om na 10 godina za koji se ostvaruje 4,5% godišnje kamate na pozajmljena sredstva. Nakon 10 godina potrebnih za isplatu ulaganja, sustav prelazi u vlasništvo Grada i nastavlja ostvarivati uštede.

Ovim projektom će se, u suradnji s gradskom upravom Križevaca, prvi put u Hrvatskoj ostvariti projekt OIE kroz zadružno financiranje od strane građana-investitora (crowdinvesting). Vrlo zanimljiv primjer kako se privatnim malim ulaganjima mogu pokrenuti razvojne inicijative; i pritom svi zarađuju.